بريس هاي سراميكي شبيه بريس هاي فلزي هستند. اما در آنها از براكت هاي شفاف يا به رنگ دندان استفاده مي شود. رنگ اين براكت ها و حتي سيم هاي بكار رفته در اين سيستم شفاف است. براي مثال رنگ سيم ارتودنسي در اين سيستم نقره اي يا متاليك است.

هزينه ارتودنسي سراميكي چقدر است؟

از آنجا كه نوع براكت ها و سيم بكار رفته در اين ارتودنسي متفاوت است و نامرئي بودن از بزرگترين مزاياي آن است، لذا هزينه ارتودنسي سراميكي از هزينه ارتودنسي ثابت معمولي بيشتر است.

معايب و مزاياي ارتودنسي با براكت سراميكي

به طور خلاصه با رايج ترين و مهم ترين مزايا و معايب ارتودنسي دندان سراميكي در ادامه  آشنا خواهيد شد.

مزايا

  • به دليل اينكه مواد سراميكي به كار رفته در ساخت اين برس ها شفاف و همرنگ دندان هستند كمتر در معرض ديد قرار مي گيرند.
  • دندان ها را بهتر از ارتودنسي نامرئي (مانند اينوزيلاين ها) صاف و منظم مي كنند.
  • مي توانيد به آن ها رنگ هم بدهيد (با كمك الاستيك ها و اورينگ و خلاصه كش ارتودنسي)
  • برعكس بريس هاي فلزي معمولي كه در روند تصوير برداري راديولوژي در وضوح تصاوير اختلال ايجاد مي كنند، براكت سراميكي هيچ اختلالي در گرفتن اين تصاوير ايجاد نمي كنند.

معايب

  • گرانتر از ارتودنسي ثابت معمولي هستند.
  •  ممكن است باعث حساسيت لثه شوند. براكت هاي سراميكي بزرگتر از براكت هاي فلزي هستند و ممكن است روند مسواك زدن را مشكل كنند.
  • دوام و ماندگاري آن ها كمتر از براكت هاي فلزي است. براكت فلزي 2 برابر ارتودنسي سراميكي دوام دارد.
  • مدت زمان ارتودنسي با براكت سراميكي از براكت هاي فلزي معمولي بيشتر است.
  • امكان لكه شدن آن ها وجود دارد.
  • چون به راحتي شكسته مي شوند هزينه جايگزيني يا تعمير آن ها هم ممكن است زياد باشد و طول دوره درمان را نيز بيشتر كند.

براكت سراميكي براي چه كساني مناسب است؟

با توجه به شكننده بودن اين براكت ها نسبت به براكت هاي فلزي، تنها زماني مي توان از آن ها استفاده كرد كه تمام دندان هاي دائمي در آمده باشند. زيرا در غير اين صورت فشار ناشي از رويش دندان ها مي تواند باعث شكسته شدن براكت سراميكي شود. پس اين براكت ها براي بچه هاي كوچك مناسب نيستند و بيشتر در حيطه ارتودنسي بزرگسالان هستند.

و نكته مهم ديگر نامرئي بودن آن ها است، اگر كسي دوست نداشته باشد ديگران متوجه دستگاه هاي ارتودنسي اش شوند مي تواند از براكت هاي همرنگ دندان استفاده كند.

نظرات در رابطه با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد :
متن دیدگاه :